Kontakt

BRAINODE Sp. z o.o.
Marii Skłodowskiej-Curie 5/3,
31-025 Kraków

NIP: 9442246470
REGON: 123127610
KRS: 0000511210

Sąd Rej. dla Krakowa – Śródmieście, XII Wydz. Gosp.
Wysokość Kapitału Zakładowego 5’100,00 zł